Cursus

Restauratieve behandeling van gebitsslijtage

Algemeen

In 2007 zijn we met deze ‘slijtage cursus’ begonnen. Gezien het succes van de cursus en enthousiasme van de cursisten willen we deze cursus ieder jaar laten terugkomen. De cursus hebben we verder geperfectioneerd en bestrijkt 8 dagdelen waarvan 4 middag/ avondcolleges en 2 volledige behandeldagen.

Excessief verlies van tandmateriaal lijkt in onze westerse wereld de tandheelkundige volksziekte nummer één te gaan worden, de patiëntengroep met dit probleem wordt steeds groter en is voor de algemeen practicus lastig te behandelen omdat de behandelingen vaak complex lijken en tevens erg tijdrovend zijn. In deze cursus leert u door goede diagnostiek de complexiteit van de behandeling te overzien en te relativeren. Tevens is de duidelijke step by step benadering die u leert van de docent voor velen een eye opener.

Het is de bedoeling dat u zelf een patiënt uit uw eigen praktijk selecteert en deze tijdens de cursus behandelt, gedurende de avondcolleges is deze patiënt uw rode draad en tijdens de behandeldagen natuurlijk ook. Patiënten met ernstige TMD zijn niet geschikt voor deze cursus.

Inhoud van de cursus

De inhoud van de colleges bestaat uit voordrachten die gegeven worden over excessief verlies van tandmateriaal in allerlei vormen en hoe dat te behandelen, het bepalen van de Centrale Relatie (praktische training), over gemutileerde dentities, occlusieconcepten en handelt verder over casuïstiek (specifiek slijtage) en de prothetisch- restauratieve diagnostiek daarvan.

Het praktische deel van de cursus

Het praktische deel van de cursus (met veel praktische info, tips en trics) bestaat uit de gecoachte behandeling van de slijtage patiënt die de cursist zelf heeft ingebracht. De restauraties voor deze behandelingen worden, casus afhankelijk, met direct composiet gemaakt, met indirect Estenia composiet van Kuraray (of een combinatie van die twee materialen/werkwijzen), met CADCAM vervaardigde partiële restauraties van Enamic van Vita of met CADCAM vervaardigde partiële restauraties die van Lava Ultimate van 3M gemaakt zijn. Een mix van beschreven materialen en technieken is ook mogelijk. Het wordt samen met de cursist besproken welke technieken voor specifiek haar/zijn casus het best geschikt zijn. Er wordt in de cursus voor enkele casus ook gebruik gemaakt van digitale mondscanners.

Docent: Nittert Postema

Gastdocenten: Joost Nederkoorn, Paul Goedegebuure,Maarten van Bergen (3M), Tom Behaegel (Vita), Frans Delfos (Core 3D Centres)

Meer informatie

Voor meer informatie kunt u terecht op onze website collegedoorcollegas.nl. Hier vindt u alle verder informatie zoals data, leerdoelen, niveau, literatuur en kosten.

Ga naar de website