Het protocol

Inleiding

Een steeds groter wordend tandheelkundig probleem in Nederland is tandslijge. In de Nederlandse tandartspraktijken zien de tandartsen steeds vaker (vaak ook jonge) patiënten waarbij het glazuur en vaak ook de dentine van veel- of alle elementen zijn weggesleten. Pathologische tandslijtage kent een aantal chemische- en biologische oorzaken die worden versterkt door gewoontes en gedrag van de patiënt. Veelal wordt tandslijtage pas in een laat stadium (h)erkend, lopen elementen een groot risico hun bestaan te verliezen en moet het gebit van de patiënt worden gerehabiliteerd.

Klassieke gebitsrehabilitaties zijn zeer kostbaar en invasief. Het kan neer komen op het voorzien van 24 elementen van kroon en brugwerk. Goedegebuure heeft samen met tandarts-docent Nittert Postema een behandelprotocol ontwikkeld voor de behandeling van tandslijtage. Dit protocol voorziet in een minimaal invasieve volledige gebitsrehabilitatie, die, door toepassing van moderne technieken, tegen veel geringere kosten kan worden uitgevoerd. De behandeling wordt uitgevoerd met gedeeltelijk directe en gedeeltelijk indirecte composiet restauraties.

Goedegebuure tandtechniek organiseert cursussen (8 dagdelen) die tandartsen theoretisch en praktisch opleidt om extreme tandslijtage te kunnen behandelen volgens het Goedegebuure/Postema protocol. Intussen hebben ongeveer 60 tandartsen door heel Nederland deze opleiding gevolgd en hebben zich verzameld in een studiegroep voor behandelaars van tandslijtage.
Behandeling zou bij voorkeur multi-disciplinair moeten worden uitgevoerd, bijvoorbeeld met voedingsdeskundige, psycholoog en/of maag-lever-darmarts.

Tijdens de diagnose is het belangrijk de mate van de slijtage te kwantificeren. Hiertoe is een systeem bedacht door Adrian Lussi (hierna: erosie-index volgens Lussi).

Behandelprotocol

Het behandelprotocol voorziet in een aantal fasen

Tandarts

 • Inventarisatie van de klachten van de patiënt
 • Uitgebreid Functie Onderzoek
 • Onderzoek parodontium (DPSI-score)
 • Achterhalen van de oorzaken van de tandslijtage, speekselonderzoek, voedingsanamnese
 • Röntgen diagnostiek en mondfotografie
 • Klinische beoordeling van de erosie index volgens Lussi
 • Centrale relatie bepaling
 • Alginaatafdrukken
 • Mock-up

Tandtechnicus

 • Modellen in articulator met behulp van CR bepaling, zodanig dat modellen cross-mount gemonteerd kunnen worden
 • Diagnostische opwas

Tandarts en tandtechnicus

 • Opstellen van het restauratief behandelplan, totaal en per element

Tandtechnicus

 • Productie van indirecte composiet restauraties

Tandarts

 • Tandheelkundige behandeling

Separaat aan de behandeling zal eventueel een behandeling moeten worden opgestart die voorkomt dat er weer tandslijtage ontstaat. Dit kan bijvoorbeeld een voedingsdeskundige, psycholoog of maag-/lever-/darmarts zijn.